#StandWithUkraine

Macrolepiota procera 3
 
Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Macrolepiota bohemica
Dārza dižsardzene

Lielā dižsardzene

Macrolepiota rhacodes
Sarkstošā dižsardzene

Zvīņu krāsas tonis, daudzums, izmērs un izkārtojums uz cepurītes var būt dažāds.
The shade, quantity, size and pattern of scales on the cap may vary quite a lot.

Dažkārt zvīņas ir no cepurītes gandrīz pilnībā nolobijušās, un uz tās gaišā fona izceļas vienīgi ar mīkstumu cieši saaugusī brūnās virsmiziņas vidusdaļa.
Occasionally the scales are almost gone from cap's surface.

species' start page sugas sākumlapa  
n e w ! ►        stages of growth augšanas norise         ◄ jauns!
cap's upper side cepurītes augša 
n e w ! ►    gills, stipe and ring lapiņas & gredzens    ◄ jauns!
n e w ! ►    remarkable groups ievērojamas grupas    ◄ jauns!
n e w ! ►           rich "harvests" bagātas "ražas"           ◄ jauns!

free hit counter