Macrolepiota rhacodes

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Macrolepiota procera
Lielā dižsardzene

Sarkstošā dižsardzene

 
 

Syn.: Lepiota rachodes; Chlorophyllum rhacodes
Cits latviskais nosaukums: Sarkstošā saulsardzene
English name: Shaggy Parasol
Deutschen Namen: Rötender Schirmpilz, Safran-Riesenschirmling

Lielu izmēru lapiņsēne. Cepama bez iepriekšējas novārīšanas. Lietojamas tikai cepurītes, jo kātiņi ir sīksti. Dažiem cilvēkiem var izraisīt alerģiju, tāpēc pirmajā reizē ieteicams nogaršot mazu gabaliņu un pagaidīt apmēram dienu, kāda sekos reakcija. Visādā ziņā līdzīga, tikai izmēros milzīga ir lielā dižsardzene. Bez tam Latvijā sastopamas vēl dažu citu sugu dižsardzenes.

This mushroom is much smaller than Macrolepiota procera. The diameter of its cap usually varies from 7 to 15 cm. It has very large-scaled cap's surface. When bruised, its white flesh turns orange-red or pink. Spore powder is white. It grows mostly in spruce forests, often abundantly, from August to October. It is very common in Latvia. Edible, very tasty when fried without boiling! Small caps are good for stuffing. Discard the stipe and consume the cap only. Be aware - it causes allergic reactions to some sensitive people.

Sarkstošajai dižsardzenei cepurīti klāj uzkrītoši lielas zvīņas,
kuras pēc krāsas gan ir tikai nedaudz tumšākas par fonu.

underside up apakša augšup
small groups mazas grupas
rich "harvest" bagātīga "raža"

free hit counter