Agaricus bitorquis

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Agaricus arvensis
Tīruma atmatene

Pilsētas atmatene

Agaricus langei
Sarkstošā atmatene

Syn.: Agaricus edulis
English names: Pavement Agaric, Pavement Mushroom
Deutschen Namen: Scheiden-Egerling, Stadt-Champignon

Garšīga prāvu izmēru lapiņsēne, kura aug ar organiskām vielām bagātā, sablīvētā augsnē ceļmalās, apstādījumos, dārzos. Dažkārt pat izlaužas cauri asfaltam. Cepama bez iepriekšējas novārīšanas, lietojama marinēšanai, sālīšanai, kaltēšanai. Nevajadzētu vākt urbanizētās vietās, jo sēnes sevī uzsūc cilvēkam kaitīgas vielas no automobiļu izplūdes gāzēm u.tml.

The size of this mushroom can range from 4 to 10 cm in diameter. This mushroom's flesh has acidulous smell and turns slightly pink when bruised. Spore powder is violet-brown or chocolate-brown. This mushroom likes tamped soil. One can find this mushroom in urban areas, where it sometimes even breaks through tarmac. It also grows along roadsides, in gardens and parks. Its growing season is from May to September. It is common in Latvia. Edible when fried, but should not be collected close to major streets or roads, since mushrooms accumulate heavy metals from the exhaust of passing cars.

Iespaidīga pilsētas atmatene zālājā dažus desmitus metru no Latvijas Bankas ēkas.
A huge Pavement Agaric in few dozens of meters from the Bank of Latvia building.

Pilsētas atmateņu grupas ir parasta aina pilsētu (pat lielpilsētu) zālājos.
Pavement Agarics are a common sight in the lawns of towns and cities.

Pirmās pilsētas atmatenes bieži parādās jau maijā (šī - 27. maijā).
First Pavement Agarics often appear in May (this one - on 27th).

standing + uprooted augošas + izgāztas
underside close-up  apakšpuse tuvplānā
breaking thru tarmac caurlauzušas asfaltu
large groups by street lielas grupas pie ielas

free hit counter