Leccinum percandidum 3

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Leccinum melaneum
Melnā bērzubeka

Baltā apšubeka

Leccinum scabrum
Parastā bērzubeka

Trīs baltās apšubekas ciešā grupā – kaut ko tādu gadās atrast ārkārtīgi reti!
Three snowwhite boletes closely together – that’s something extraordinary!

Šis ir viens no pašiem pirmajiem fotoattēliem šīs vietnes vajadzībām, 
uzņemts pagājušā gadsimta 90.gadu beigās ar nedigitālo fotoaparātu.

This is one of the earliest images taken for our website in late 1990s. 

No vietnes fotogrāfa atmiņām  ●  From photographer's recollections

Pagājušā gadsimta pēdējos gados un jaunā gadsimta sākumā mums Baldones apkārtnē bija zināmas divas balto apšubeku atradnes, katrā no kurām nereti izauga uzreiz vairāki augļķermeņi. Tomēr trīs baltās apšubekas tik ciešā grupā bija ļoti neparasts atgadījums! Tāds vairs neatkārtojās. Savukārt staltās baltās apšubekas foto no tās pašas atradnes, kurš ir pirmajā lapā, bija burtiski pats pēdējais kadrs, pirms fotoaparātam izsīka baterijas. Nākamreiz balto apšubeku vienam no mums palaimējās uziet (citur) pēc desmit gadiem...

In late 1990s and early 2Ks, we knew two growth sites near the small town of Baldone, each one regularly yielding up to several fruiting bodies of snowwhite boletes at a time. Still, three mushrooms so close together was an exceptional event for the rare species! It didn't ever repeat. Meanwhile, the majestic bolete atop the first page (from the same site) was captured literally on the very last frame, taken before batteries ran out. The next time, one of us came upon a snowwhite bolete (elsewhere), was a decade later...

species' start page sugas sākumlapa
changing colors krāsas izmaiņas
remarkable trio skaista trijotne

free hit counter