Laetiporus sulphureus 2

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Parastā sērpiepe

Piepes eksemplārs pa kreisi ir krietni vecāks nekā eksemplārs pa labi.
The specimen on the left is significantly older that that on the right.

 
Šāda sērpiepes konfigurācija ir visai unikāla parādība!
Such a configuration of Sulphur Shelf is quite unique!
Milzīgs sērpiepju komplekss (jau pavecs) pašā Rīgas centrā.
Huge cluster of Suplhur Shelf fruit-bodies in Riga downtown.

♦ ♦ ♦

Vairākus ārkārtīgi krāšņus eksemplārus, kādus Latvijā varēja novērot 2012. gadā, skat. mūsu vietnē senes.lv šeit.
To see some dramatically vivid specimens, which were observed in Latvia in 2012, visit our senes.lv website here.

species' start page sugas sākumlapa
just few others vēl dažas citas
young specimen jauni eksemplāri

free hit counter