Gyromitra esculenta 5

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

 
 

Parastā bisīte

Gyromitra gigas
Dižā bisīte

False Morels usually grow in groups, which number from just few to about a dozen fruit-bodies in most cases.
Parastās bisītes parasti aug grupās, visbiežāk - no dažiem līdz vienam-pusotram desmitam augļķermeņu katrā.

Sometimes a group of False Morels consists even of dozens of fruit-bodies (this frame covers only about half of the entire group).
Tomēr dažkārt parasto bisīšu grupā var būt pat desmitiem augļķermeņu (šajā kadrā ir ietverta tikai apmēram puse no visas grupas).

species' start page sugas sākumlapa
in various shades  dažādās nokrāsās
ageing specimens novecojoši eks.   
cut across / along dažādi pārgriezti
small / large group maza / liela grupa
rich 'harvest' bagātīga raža

free hit counter