Amanita pantherina

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Amanita muscaria
Sarkanā mušmire

Panteru mušmire

Amanita phalloides
Zaļā mušmire

English names: Panther cap, The Panther
Deutsche Name: Pantherpilz

Ļoti indīga sēne. Aug pa vienai vai grupās lapu koku un skuju koku mežos smilšainā skābā augsnē no jūlija līdz septembrim. Saindēšanās līdzīga kā ar sarkano mušmiri (Amanita muscaria), taču daudz stiprāka. Neliela panteru mušmire var izskatīties ļoti līdzīga bērzlapei, ja stiprs lietus ir no cepurītes noskalojis plēksnes. Ka tomēr tā ir panteru mušmire, nevis bērzlape, var pateikt pēc gredzena zem kātiņa un nebirzīgajām lapiņām.

The diameter of this mushroom usually does not exceed 12 cm. Spore powder is white. Usually it grows single or in groups in deciduous and coniferous forests on sandy, acidulous soil, more frequently under pines from July to September. It is common in Latvia. Very poisonous.

 

Ar plēksnītēm nosētajai panteru mušmires cepurītei krāsas tonis var būt diezgan dažāds (sk. arī trešo lappusi).
The wart-covered cap of Panther cap may exhibit quite a variety of shades (see also the species' third page).

Panteru mušmirei kātiņu apjož izteiksmīgs gredzens.
Panther cap's stipe is encircled by a prominent ring.

Kā pēc gredzena var atšķirt indīgo panteru mušmiri 
no dažām ēdamām mušmirēm, sk. piektajā lappusē.

at different ages dažādos vecumos
in various colors dažādās nokrāsās
caps’ upper sides cepurīšu virspuses
volva, ring & gills maksts & gredzens
unusual quantity neparasti daudzas!

free hit counter