Amanita muscaria

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Amanita fulva
Dzeltenbrūnā makstsēne

Sarkanā mušmire

Amanita pantherina
Panteru mušmire

English name: Fly Agaric
Deutsche Name: Roter Fliegenpilz

Indīga sēne, lai arī nebūt ne pati indīgākā mušmiru vidū. Aug, bieži vien lielās grupās, zem bērziem un skuju koku mežos, kā arī parkos no jūlija līdz novembrim. Saindēšanās pazīmes parādās pēc 20 minūtēm - 2 stundām. Mušas ar šīm sēnēm mēdza nīdēt, saspaidot sēnes kopā ar medu un noliekot uz skapjaugšas!

The diameter of this mushroom can reach up to 20 cm, and it can be as tall as 20 cm. Spore powder is white. Usually it grows in large groups under birch-trees and in coniferous forests, also in parks from July to November. It prefers acidulous soil. It is very common in Latvia. This fungus is famous for being poisonous. In the past, people sometimes used Fly Agarics to kill home flies by smashing the mushrooms with honey and placing the mixture atop the wardrobe!

 

Vairākas sarkanās mušmires vienkopus ir mūsu zemē visai parasts skats gan pilnīgi dabiskā, gan cilvēka pārveidotā vidē.
Several Fly Agarics close to each other is a common sight in this country both in natural and transformed environment.

at different ages dažādos vecumos
young specimen jauns eksemplārs
in various colors dažādās nokrāsās
in various envir. dažādās augtenēs
volva, stipe’s ring maksts, gredzens

free hit counter