Schizophyllum commune 5

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Parastā skaldlapīte

Skaldlapītes var redzēt uz neskaitāmiem kokiem Rīgas ielu malās, tās ir sastopamas arī citās Latvijas pilsētās.
Split Gills can be seen on countless trees along the streets of Riga.

n e w ! ►   species' start page sugas sākumlapa      ◄ jauns!
n e w ! ►   upper side / underside augšpuse / apakšpuse   ◄ jauns!
n e w ! ►   on pine & fir deadfalls uz skujukoku kritalām   ◄ jauns!
n e w ! ►   on burnt wood, on cone uz deguļa, uz čiekuriem    ◄ jauns!
on trees along streets uz kokiem ielas malās
immense groups milzīgas grupas  

free hit counter