Schizophyllum commune 4

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Parastā skaldlapīte

Skaldlapītes paretam mēdz izaugt arī uz deguļiem.
Occasionally Split Gills may grow on burnt wood.

Ārkārtīgi retos gadījumos skaldlapītes var izaugt pat uz nokritušiem čiekuriem, taču tad tās ir pavisam sīciņas.
In extremely rare cases Split Gill may grow even on fallen cones, however, never to large sizes.

Skats uz augļķermeņu apakšpusi nepārprotami liecina, ka uz čiekura izaugušās sīkas sēnes patiešām ir skaldlapītes.
The undeside of the fuit-bodies confirms, that the tiny fungi on the cone are Split Gills.

n e w ! ►   species' start page sugas sākumlapa      ◄ jauns!
n e w ! ►   upper side / underside augšpuse / apakšpuse   ◄ jauns!
n e w ! ►   on pine & fir deadfalls uz skujukoku kritalām   ◄ jauns!
n e w ! ►   on burnt wood, on cone uz deguļa, uz čiekuriem    ◄ jauns!
on trees along streets uz kokiem ielas malās
immense groups milzīgas grupas  

free hit counter