#StandWithUkraine

Polyporus squamosus 4
 
Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Zvīņainā kātiņpiepe

Lielākajai zvīņainajai kātiņpiepei šī čemura "augšstāvā" maksimālais atpletums bija 61 cm, bet "augšstāva" pilnais atpletums sasniedza 98 cm.
The largest specimen of this cluster had expanded to 61 cm or 24 in., while the entire cluster spanned almost one meter: 98 cm or 38½ in.

Pavisam uz šīs kritalas bija izauguši 57 vai 58 zvīņainās kātiņpiepes eksemplāri (pārskaitot vēl un vēl, mums iznāca te viens, te otrs skaitlis!).
The total number of specimens on this deadfall was either 57 or 58 (counting and recounting, we got both totals an equal number of times!).

Milzīgo grupu veidojošie zvīņainās kātiņpiepes augļķermeņi nebūt nebija mazi, resp., barības vielu kritalā bija pieticis gan skaitam, gan izmēriem.
The fruit-bodies in the enormous group were in no way small! There had been enough nutrients both for the number and size in that deadfall.

Paraugoties uz šo čemuru no dažādām pusām, tur izdevās saskatīt pavisam 24 cepurītes.
Taking looks at that cluster from various angles, we could account for 24 separate caps.

Gandrīz visi šīs lappuses foto ir uzņemti tādā vai citādā ziņā fotografēšanai nelabvēlīgos apstākļos, tāpēc 
oriģinālu kvalitāte nav izcila. Nevēlēdamies likt mūsu apmeklētājiem gaidīt uz darbietilpīgās pēcapstrādes 
paveikšanu, pagaidām publicējam šos sugas rekordu fotodokumentus pusapstrādātus vai pat melnbaltus.

species' start page sugas sākumlapa  
young fruit-bodies jauni augļķermeņi 
more huge clusters vair. milzīgi čemuri 
species' four records sugas četri rekordi    
with very dark stipe ar ļoti tumšu kātiņu

free hit counter