Sowerbyella radiculata

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Sakņkāta soverbiella

English name: Longstemmed Cup
Deutsche Name: Ockergelber Wurzelbecherling

Neēdama kausveidīga askusēne zaļganīgi dzeltenā krāsā. Izceļas pārējo soverbiellu un citu kausveida sēņu vidū ar pagaru "sakni". Ļoti reti sastopama. Pirmo reizi Latvijā to atraduši šīs vietnes veidotāji, proti, 2006. gadā divus eks. Tērvetes dabas parka ziemeļrietumu daļā. Dažos turpmākajos gados atradne apsekota diezgan regulāri un ik reizi - visai rūpīgi, tomēr bez panākumiem. 2016. gadā Valda Ērmane uzgājusi 2 ražīgas atradnes (pat >100 eks./gadā) Rundāles novada Svitenes pagastā.

Its fruit-body is from 2 to 5 cm wide. Spore powder is white. It grows under small spruce and pines from August to November. Very rare. It was first found in Latvia, namely, in Tervete Nature Park by the team of this website in 2006. The two specimens were the only ones of Sowerbyella genus found in this country until 2016, when >100 specimens were found 35 km eastwards.

 

Abi divi Tērvetē uzietie sakņkāta soverbiellas eksemplāri, kuri 10 gadus bija vienīgie Latvijā konstatētie šīs ģints pārstāvji.
Lielāko eksemplāru (augšā, palielināts) velkot ārā no augsnes, sugai raksturīgā “sakne”, kā par nelaimi, notrūka (pa kreisi).
While the larger specimen (top, enlarged) was being extracted from soil, its specific “root” unfortunately broke off (left).

more detailed b&w photos detalizētāki m/b fotoattēli
more specimens elsewhere lielākā skaitā citā atradnē

free hit counter