Helvella queletii

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Helvella lacunosa
Dobais rumpucis

Kelē rumpucis

 
 

Syn.: Helvella solitaria
English name: Queletii Saddle
Deutsche Name: Rippenstielige Lorchel

Šīs kausveidīgās askusēnes augļķermenis ir 2 līdz 6 cm liels. Tā aug pa vienai (dažkārt nelielās grupās) smilšainās augsnēs skujukoku un lapukoku mežos no maija līdz augustam. Neēdama. Latvijā ir ļoti reti sastopama: atrasta vien divās vietās.

Abas Latvijā zināmās atradnes uzgājuši šīs vietnes veidotāji: mežmalā Baldones NW nomalē (ZM, 2004) un Siguldas kapos (EM, 2011). Pirmajā suga konstatēta tikai epizodiski, otrajā viens vai vairāki augļķermeņi (līdz ~10) izauguši gandrīz katru gadu (taču ne 2016, 2017).

Its fruit-body is 2 to 6 cm in size. Spore powder is beige. It grows solitary (rarely – in small groups) on sandy soil in coniferous and deciduous forests from May to August. Inedible. It is appearently extremely rare in Latvia: known at two localities only.

Both localities have been found by the team of this website: one in Baldone in 2004, the other in Sigulda in 2011. Both have produced one or more fruit-bodies in later years (not every year, however).

Lai gan skaitās, ka Kelē rumpuči parasti aug pa vienam, otrajā mums zināmajā atradnē (kapos) tie biežāk aug grupiņās.
Though Queletii Saddle usually grows solitary, at the second known locality (in a cemetery) it tends to grow in groups.

Jauni Kelē rumpuča augļķermeņi var būt gandrīz melni (ļoti tumši pelēki). Taču apm. pēc nedēļas tie būs jūtami nobrūnējuši!
Young fruit-bodies of Queletii Saddle may be almost black (dark grey). However, they are to turn distinctly brownish later!

Otrajā zināmajā atradnē neviens eksemplārs nav izaudzis būtiski lielāks par ~2 cm.
No specimen from the second known locality has grown much larger than ~2 cm.

large & aging lieli un paveci
  strongly enlarged stiprā palielinājumā

free hit counter