Helvella queletii

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 

Helvella lacunosa
Dobais rumpucis

Kelē rumpucis

 
 

Syn.: Helvella solitaria
English name: Queletii Saddle
Deutsche Name: Rippenstielige Lorchel

Kausveidīga askusēne ar paīsu krokainu kātiņu, 2 līdz 6 cm plata. Aug pa vienai (reizēm nelielās grupās) smilšainās augsnēs skujukoku un lapukoku mežos un apstādījumos no maija līdz augustam. Ļoti reti sastopama: atrasta divās vietās. Neēdama.

Piezīme. Lai gan kādā zinātniskā publikācijā secināts, ka Helvella queletii un Helvella solitaria faktiski ir viena un tā pati suga, un pie šī traktējuma esam pieturējušies arī mēs, vizuālās atšķirības ir tik ievērojamas, ka, iesp., lemsim šeit tos tomēr atdalīt.

Abas Latvijā zināmās atradnes uzgājuši šīs vietnes veidotāji: mežmalā Baldones NW nomalē (ZM, 2004) un Siguldas kapos (EM, 2011). Pirmajā suga konstatēta tikai epizodiski, otrajā viens vai vairāki augļķermeņi (līdz ~10) izauga gandrīz katru gadu (kopš 2016 - vairs ne).
Jaunākā ziņa. Tīmeklī publicēti foto vedina domāt, ka suga vairākviet novērota 2021.g. pavasarī, tomēr tikai pēc foto nav 100% pārliecības.

Its fruit-body is 2 to 6 cm in size. Spore powder is beige. It grows solitary (rarely – in small groups) on sandy soil in coniferous and deciduous forests from May to August. Inedible. It is appearently extremely rare in Latvia: known at two localities only.

Note. Though a rather recent scientific paper states that Helvella queletii and Helvella solitaria are actually the same species, and they are represented that way on our website, the remarkable visual differences may prompt us to separate them here.

Both localities have been found by the team of this website: one in Baldone in 2004, the other in Sigulda in 2011. Both have produced one or more fruit-bodies in later years (not every year, however). Late news. Some photos published on the Web suggest that the species may have been observed at few other localities in the spring of 2021.

Lai gan skaitās, ka šādi rumpuči parasti aug pa vienam, otrajā mums zināmajā atradnē (kapos) tie biežāk aug grupiņās.
Though Queletii Saddle usually grows solitary, at the second known locality (in a cemetery) it tends to grow in groups.

Jauni Kelē rumpuča augļķermeņi var būt gandrīz melni (ļoti tumši pelēki). Taču apm. pēc nedēļas tie sāks nedaudz nobrūnēt.
Young fruit-bodies of Queletii Saddle may be almost black (dark grey). However, they are to turn distinctly brownish later!

Otrajā zināmajā atradnē neviens eksemplārs nav izaudzis būtiski lielāks par ~2 cm.
No specimen from the second known locality has grown much larger than ~2 cm.

Šīs lappuses foto ir no atradnes Siguldas pilsētas kapsētā. Ja tiks nolemts atainojumu tomēr sadalīt
pa divām atsevišķām sugām (sk. piezīmi pie apraksta lappuses augšā), šie foto attieksies uz sugu
Helvella solitaria.

large & ageing lieli un paveci   
  strongly enlarged stiprā palielinājumā

free hit counter