Aleuria aurantia

Entry · Uz ieeju Upward · Augsup Intro · Ievads News · Jaunumi Topics · Temati Links · Saites Survey · Aptauja Tests ! · Testi ! No folkloras LV Dyes · Pigmenti Humor · Humors

 
Zeltainā aleirija

Syn.: Peziza aurantia
Citi latviskie nosaukumi: Oranžā spulgaine, Zeltainā spulgaine
English name: Orange Peel Fungus
Deutschen Namen: Gemeiner Orangebecherling, Orangeroter Becherling

Askusēne ar kausveidīgu, vēlāk diskveidīgu augļķermeni, kurš ir 2 līdz 10 cm plats. Aug mitrā, smilšainā vai mālainā augsnē, īpaši gar meža ceļiem, no maija līdz oktobrim. Parasti sastopama grupās. Latvijā diezgan izplatīta. Ēdama pat jēla.

The fruiting body of this fungus is from 2 to 10 cm wide. Spore powder is white. It grows on damp, sandy-clay soil, especially along forest tracks from May to October. It usually grows in groups. It is common in Latvia. It is edible even raw.

Kamēr zeltainās alerijas augļķermeņi vēl ir samērā jauni, tiem piemīt kausveidīga forma.
While the fruit-bodies of Orange Peel Fungus are pretty young, they are cup-shaped.

Ar laiku zeltainās alerijas augļķermeņi atplešas, un to forma kļūst aptuveni diskveidīga.
With age, Orange Peel Fungus expands and thus becomes approximately disc-shaped.

swarm & underside bars & apakšpuse

free hit counter